Particuliere Vragen.

Artikel
14

Of men arbeiden zal de Combinatie der Dorpen af te doen, en dat elke Kerke haaren Dienaar hebbe? Antwoord, Men zal daar toe arbeiden zoo veel het mogelyk is.