Particuliere Vragen.

Artikel
9

Of men een gedoopt Persoon met een ongedoopte zal mogen trouwen? Antwoord, Dat zulks niet geraaden is, dewyl de ongedoopte Persoon door verwerpinge des Doops niet kan gerekent te worden in het Verbond Gods, en ook zulk een trouw is voor de Gemeente een groote lastering.