Particuliere Vragen.

Artikel
5

Of het geraaden zy dat alle Dienaars en Ouderlingen tot den particulieren Synodum zullen koomen? Antwoord, Neen, maar zal hier gevolgt worden de gemeene Kerken-Ordening daar op gemaakt.