Particuliere Vragen.

Artikel
6

Of een Dienaar mag te gelyk een Dienaar en een Medicyn zyn? Gemerkt des woords den geheelen Mensch vereischt, en na de leere des Apostels een krijgsknegt Christi hem niet en behoort te bekommeren met vreemde zaaken, word geantwoord, dat een Dienaar niet kan noch behoord beide ex professo te doen, maar zoo hy de Kranken van zyn eigen Gemeente met raad kan helpen, dat het zelve geschiede zonder gewin, en hier van zal de Classis oordeelen.