Kerkorde van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Bron:
internet

Jaar: 2005


Kerkorde VGKSA (2005)