Ministri classis iis locis in quibus ministerium verbi constitui non poterit, lectores, Seniores et Diaconos constituent, vt sic colligantur Ecclesiae.

Die Dienaren des Classis sullen in die plaetsen, daermen den dienst des Woorts niet sal connen oprechten, Lesers, Ouderlinghen ende Diaconen verordenen1), op dat alsoo de Kercken2) versaemelt moghen werden.


1) Voor de laatste veertien woorden heeft J.: dahin keine dhiener des wortz gesetzet mogen werden, personen die lesen konnen, auch Eltisten vnd Diacken setzen.
2) Voor de laatste twee woorden staat in nr. 3 alleen Kercken; bij C.: een Ghemeijnte; en bij J.: letzlig eine kirche.