Is besloten, dat die ontvanging en examinatie, die zich tot de gemeente begeven, geschieden zal voor een dienaar en twee ouderlingen, of voor twee dienaars alleen, en zij zullen ze bestemmen bij hen te komen naar hun gelegenheid, en de belijding des geloofs zal openlijk geschieden in zulke plaatsen, daar een iegelijk bij komen kan, hetzij in de konsistorie of in de tempel. En daar zullen de namen dergenen die ontvangen worden, stichtelijk verhaald worden.