De oorzaken der tucht en de heimelijke zonden

Wanneer dan iemand tegen de zuiverheid der leer of vromigheid des wandels zondigt, zoverre als het heimelijk is, en geen openbare ergernis gegeven heeft, zo zal de regel onderhouden worden, welke Christus duidelijk voorschrijft in Matth. 18.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Onderling toezicht
Private zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 72
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 72
Kerkorde GG (2008) Art. 72
Kerkorde GKN (1905) Art. 72
Kerkorde GKSA (2000) 72

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Gier, K. de (1989) Art. 72-74
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.8