Biesterveld, P., Kuyper, H.H.

(uitg.)

Kerkelijk handboekje

bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van beteekenis voor de Regeering der Kerken

Genre: Literatuur

Kampen

J.H. Bos

1905