Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
36

t’Selfde segghen heeft de Classis over den Kercken-Raet / ’twelck de particuliere Synode heeft over de Classe / ende de Generale Synode over de particuliere.