Bruggink, J.J.H.

Wat zegt Scholten over recht

Een rechtsfilosofische studie rond het “Algemeen Deel”

Genre: Literatuur

Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1983

ISBN: 90 271 2139 7

Dit is de handelseditie van het proefschrift waarmee de auteur op 14 december 1983 de graad verkreeg van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waarbij als promotor optrad Prof. mr. N. E. Algra.