II. De vergaderingen

Relatie met buitenlandse kerken

Over de relatie met kerken in het buitenland beslist de generale synode.
Met kerken van gereformeerde belijdenis in het buitenland zal, zoveel mogelijk, kerkelijke gemeenschap geoefend worden.
Op ondergeschikte punten van kerkorde en kerkelijke praktijk zullen buitenlandse kerken niet veroordeeld worden.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Buitenlandse kerken

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 39
Akkoord NGK (2015) Art. 39
Kerkorde CanRC (1985) 50
Kerkorde CGK (2010) Art. 51
Kerkorde CGK (2010) Art. 86
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 85
Kerkorde FRCA (2003) 46
Kerkorde GKN (1905) Art. 85
Kerkorde GKSA (2000) 85
Kerkorde GKv (2014) E70
Kerkorde vGKN (2008) 47
Kerkorde VGKSA (2005) 47

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 1
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 47

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 47