II. De vergaderingen

Afvaardiging naar meerdere vergaderingen

Afgevaardigden naar meerdere vergaderingen zullen hun geloofsbrieven, ondertekend door hun zenders, meebrengen en op grond daarvan stemrecht hebben. Bij zaken die henzelf of hun eigen kerken betreffen, moeten zij echter buiten stemming blijven.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Afvaardiging
Credentiebrief
Stemrecht in een meerdere vergadering

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 36
Akkoord NGK (2015) Art. 36
Akkoord NGK (2015) Art. 38
Kerkorde CanRC (1985) 32
Kerkorde CGK (2010) Art. 33
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 33
Kerkorde FRCA (2003) 32
Kerkorde GKN (1905) Art. 33
Kerkorde GKSA (2000) 33
Kerkorde GKv (2014) E62
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 31
Kerkorde vGKN (2008) 28
Kerkorde VGKSA (2005) 32

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 32

MODEL
Bouma, H. (1983v) Bijl. 24

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 32