Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 18.

No.
356

De op 30 April 1951 bij het diaconale advies- en verificatiebureau (advebu) in dienst zijnde ambtenaren gaan op hun verzoek per 1 Mei 1951 — met behoud van hun plichten en rechten, behoudens latere wijziging rechtens en met inachtneming van de bepalingen voor hun werkzaamheden bij of krachtens ordinantie gegeven — over in dienst van het centrale controle bureau.