Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 18.

No.
354

De arbeid van de commissie tot behartiging van de belangen van de kerkelijke archieven wordt per 1 Mei 1951 voortgezet door de commissie voor de archieven.