Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 18.

No.
352

De voordracht van de algemene kerkvoogdijraad bedoeld in de leden 3 en 4 van artikel 9 van ordinantie 18 wordt voor de eerste maal opgemaakt en vóór 15 Maart 1951 ingediend in gemeen overleg tussen het algemeen college van toezicht en het hoofdbestuur van de vereniging van kerkvoogdijen.