Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 18.

No.
350

Deze verslagen en dit overzicht worden voor de eerste maal opgesteld over het tijdvak van 1 Mei 1951—31 December 1951.