Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
335

Wijzigingen in de ordinantie voor de kerkelijke financiën en in deze overgangsbepaling no. 335 worden gedurende de jaren 1951-1975 niet aangebracht, dan nadat daarover overeenstemming is verkregen tussen het breed moderamen van de generale synode en de algemene kerkvoogdijraad.