Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
334

De kas voor de administratiekosten wordt per 1 Mei 1951 gevormd op de wijze aangegeven in de overgangsbepalingen no. 32, 35 en 36, terwijl het quotum, bedoeld in ordinantie 16-23-2 voor de eerste maal wordt vastgesteld voor en geheven in het jaar 1952 en voor het jaar 1951 de dekking van de administratiekosten nog geschiedt met behulp van de daarvoor in 1950 volgens de toen geldende bepalingen aangewezen middelen.