Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
333

Deze regeling wordt voor alle lichamen en organen door de generale financiële raad vóór 1 November 1951 voor het dienstjaar 1952 en volgende jaren vastgesteld, terwijl voor het resterende deel van het jaar 1951 nog het op 30 April 1951 in werking zijnde besluit van de algemene synodale commissie van 19 November 1947 betreffende de vergoeding van reis- en verblijfkosten blijft gelden.