Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
332

De generale diaconale kas wordt per 1 Mei 1951 gevormd uit de kas tot onderlinge hulpverlening en uit de gelden, die krachtens overgangsbepaling no. 36 voor deze kas beschikbaar worden gesteld.