Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
329

De generale financiële raad stelt voor de eerste maal een centraal budget op voor het kalenderjaar 1952.