Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
327

De generale financiële raad wordt, nadat de hier bedoelde voordrachten vóór 10 April 1951 zijn ingediend door de betrokken, volgens overgangsbepaling no. 326 en no. 309, samengestelde raden, door de generale synode voor de eerste maal benoemd in haar vergadering van 16 April 1951.