Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
323

De kerkeraad en het college van kerkvoogden treffen binnen zes maanden na de datum bedoeld in overgangsbepaling no. 314, een regeling tot het aanbrengen van een verband als bedoeld in dit artikel tussen de eventueel ter plaatse bestaande afzonderlijke kassen en fondsen en het college van kerkvoogden.