Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
319

Vindt de vorming van wijkgemeenten plaats op een tijdstip na 1 Mei 1951, dan treedt, behoudens het bepaalde in overgangsbepaling no. 314, artikel 4 van ordinantie 16 voor die gemeente op dat zelfde tijdstip in werking.