Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
317

Nadat het aan de kerkorde aangepaste reglement van kracht is geworden, wordt het binnen een maand ter kennis gebracht van de provinciale kerkvoogdijcommissie en geldt het, zodra deze een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven, als plaatselijke regeling, bedoeld in ordinantie 16, art. 2 lid 2.