Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
313

De op 30 April 1951 bij de in overgangsbepaling no. 312 genoemde raad en secties fungerende secretarissen treden per 1 Mei 1951 als zodanig op bij de bijzondere raad of secties, in die overgangsbepaling genoemd.