Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
311

Als secretaris van de algemene diaconale raad treedt op de op 30 April 1951 bij de gelijknamige raad in functie zijnde secretaris, terwijl zij, die in andere functies ten behoeve van die raad werkzaam zijn met behoud van plichten en rechten — en onverminderd latere wijzigingen daarin rechtens — per 1 Mei 1951 in dienst van de algemene diaconale raad overgaan, welke raad tevens onder goedkeuring van de generale financiële raad met het bestuur van de federatie van diaconieën een regeling treft inzake een eventueel wenselijk geachte overneming van werkzaamheden, personeel, kantoorruimten of wat daarvoor verder in aanmerking komt.