Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
309

Voor de eerste maal wordt de algemene diaconale raad voor de jaren 1951-1955 door de generale synode in haar vergadering van 27 Maart 1951 aldus samengesteld:
vijf leden uit de diakenen der Kerk, op een enkelvoudige voordracht, opgesteld en vóór 15 Maart 1951 ingediend in gemeen overleg tussen de fungerende algemene diaconale raad en het bestuur van de federatie van diaconieën;
vijf leden naar vrije keuze, waarvoor het bestuur van de federatie van diaconieën, eveneens vóór 15 Maart 1951, een aanbeveling kan indienen; en voorts:
één lid uit een vóór 15 Maart 1951 in te dienen voordracht van de fungerende raad voor Kerk en ziekenzorg;
één lid uit een vóór 15 Maart 1951 in te dienen voordracht van de fungerende sectie kinderbescherming en reclassering van de algemene diaconale raad; en
één lid uit een vóór 15 Maart 1951 in te dienen voordracht van de fungerende sectie gezinszorg en gezinsverzorging van de algemene diaconale raad.