Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
308

Voor de eerste maal wordt de provinciale diaconale commissie voor de jaren 1951-1954 door de provinciale kerkvergadering vóór 15 April 1951 aldus samengesteld:
één lid uit de predikanten der kerkprovincie;
drie leden uit de diakenen der kerkprovincie, waarvoor het bestuur van de federatie van diaconieën in overleg met de regionale diaconale verbanden, vóór 15 Februari 1951 aanbevelingen doet;
één lid uit de lidmaten der kerkprovincie op enkelvoudige voordracht van de fungerende algemene diaconale raad; en
de overige leden naar vrije keuze.