Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
307

Het in artikel 22 van ordinantie 15 bepaalde geldt, zo de rekening over het dienstjaar 1950 op 30 April 1951 nog niet is vastgesteld, ook voor deze rekening, terwijl in dat geval daarvoor nog mag worden gebruik gemaakt van het ter plaatse vóór 1 Mei 1951 gangbare model.