Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
305

De provinciale diaconale commissie is bevoegd ten behoeve van gemeenten, die vóór 1 Mei 1951 regelmatig gebruik maakten van het bepaalde in artikel 28 van het reglement op de diaconieën, doch niet meer vallen onder het bepaalde van ordinantie 15-20-1, bij wijze van overgang toe te staan van deze bepaling nog gedurende de jaren 1951-1955 gebruik te maken.