Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
303

Ten aanzien van de op 30 April 1951 bestaande kassen, die niet aan de hier gestelde voorschriften beantwoorden, worden de maatregelen genomen om daartoe vóór 31 December 1951 te geraken.