Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
302

Is overeenstemming bereikt, of is gebleken, in geval van beroep, dat het betrokken orgaan of de betrokken instelling voldaan heeft aan de eindbeslissing van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dan wordt het orgaan of de instelling geacht naar de bepalingen van art. 16 van ordinantie 15 te zijn tot stand gekomen.