Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
301

Mocht het overleg, bedoeld in overgangsbepaling no. 300, niet tot overeenstemming leiden, dan is er beroep op de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen, die terzake een eindbeslissing geeft.