Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
299

De in een gemeente of bij een diaconie op 30 April 1951 bestaande of in oprichting zijnde locale diaconale instellingen worden geacht naar de bepalingen van dit artikel te zijn tot stand gekomen, mits vóór 31 December 1951 ter zake een besluit tot stand komt als in dit artikel is bedoeld.