Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
298

Ten aanzien van rechtsgedingen, aangespannen vóór doch nog hangende na 1 Mei 1951, geldt het hier bepaalde nog niet, doch blijft de vóór 1 Mei 1951 bestaande regeling of praktijk nog van kracht.