Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
296

Zijn in een gemeente vóór 1 Mei 1951 reeds wijkgemeenten gevormd, dan worden de door artikel 9 van ordinantie 15 in de bestaande regeling nodig geworden wijzigingen vóór 1 November 1951 aangebracht; vindt zulk een vorming eerst na 1 Mei 1951 plaats, dan treedt artikel 9 van ordinantie 15 voor die gemeente in werking op de dag, waarop daar tot vorming van wijkgemeenten wordt overgegaan.