Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
156

Als generale regeling inzake de opleiding van, de examen-eisen aan en de testimona voor degenen, die begeren in deze bediening te worden gesteld, geldt — behoudens de daarin naar het bepaalde in overgangsbepaling no. 46 aan te brengen formele wijzigingen — de beschikking van de generale synode van 16 Juni 1950 ter uitvoering van het bepaalde in art. 1 van het reglement op de kerkelijke medewerkers.