Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
3

Indien een kind de leeftijd heeft bereikt, waarop het de gewone catechese kan volgen, wordt als regel met de bediening van de Doop gewacht tot na de openbare belijdenis des geloofs.