Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

In de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, en in de voordracht, bedoeld in het derde lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk bij elke vacature vermeld, of zij de verkiezing betreft van een ouderling, een kerkvoogd of een diaken.