Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

De verkiezing vindt bij voorkeur plaats in een vergadering van lidmaten, in welke vergadering gestemd wordt met inachtneming van het bepaalde in art. 25 van de ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.