Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Vindt de verkiezing niet plaats in een vergadering van lidmaten, dan wordt bij de vaststelling van de geldig uitgebrachte stemmen hij verkozen verklaard, die bij eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen.