Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 3.

Buitengewone werkzaamheden.

Lid
1

Indien buitengewone, voor een classis, een kerkprovincie of voor de Kerk in haar geheel van algemeen belang zijnde werkzaamheden worden opgedragen aan een dergenen, die toegelaten zijn tot de evangeliebedieining in de Hervormde Kerk, kan haar ambtelijke vergadering hem, voor de tijd dat hij in die arbeid werkzaam is, beroepen tot predikant voor buitengewone werkzaamheden, verbonden aan een gemeente, een classis, een kerkprovincie of aan de Kerk in haar geheel.