Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 2.

Gewone werkzaamheden.

Lid
2

Een (centrale) kerkeraad kan een of meer van deze werkzaamheden opdragen aan een predikant met een bepaalde opdracht, waartoe zo nodig bij de centrale, of bij een buurt- of wijkgemeente een predikantsplaats wordt gevestigd.