Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 4.

Het dooplidmaatschap.

De Doop van hen, die uit een andere kerkgemeenschap overkomen, wordt niet in het doopboek der gemeente, maar in het register der gemeenteleden, bedoeld in art. 2 van de ordinantie voor de vorming van gemeenten, ingeschreven, onder aantekening, aan de hand van door de kerkeraad verlangde, stukken, waar, wanneer en vanwege welke kerkgemeenschap de Doop is bediend.