Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 8.

De huisdiensten.

Predikanten en ouderlingen wekken, met name bij het huisbezoek, de leden der gemeente op tot het getrouw onderhouden van de huisdienst met Schriftlezing, gebed en gezongen of gelezen lied, waarvoor de commissie voor de huisdiensten, in samenwerking met de raad voor de zaken van Kerk en theologie, handleidingen uitgeeft, ingesteld op de verschillende groepen der bevolking.