Huls, G.

De dienst der vrouw in de Kerk

Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een presbyteriale Kerkorde

Genre: Literatuur

Wageningen

H. Veenman & Zonen

1951

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (...) te verdedigen op donderdag 29 November 1951 des namiddags te 4 uur

Promotor: Prof. Dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

 

 

Aan
de Eerste Vrouw des lands