Van der Walt, B.J.

Bybelse Verrassings oor die Vrou

Genre: Literatuur

Potchefstroom

Instituut vir Reformatoriese Studie

1987

ISBN: 0-86990-889-8

Wetenskaplike Bydraes van die PU vir CHO
Reeks F: Instituut vir Reformatoriese Studie
Reeks F1: IRS-studiestukke
Studiestuk No. 228, 229