Is besloten, dat men in de uitreiking van het brood des Nachtmaals gebruiken zal de woorden van Paulus, 1 Korinthe 10, met de aanhang. Neemt en eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam Jezu Christi gebroken is tot een volkomen verzoening aller onze zonden. En in de uitreiking des drinkbekers, naar de woorden van Paulus: De drinkbeker der dankzegging, etc. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het dierbaar bloed Jezu vergoten is, tot vergeving aller onze zonden.